Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
30709281
Liczba wydanych kart
16993169

Frekwencja w Polsce

55.34 %
47.27 %
48.70 %
50.13 %
51.56 %
52.99 %
54.43 %
55.86 %
57.29 %
58.72 %
60.15 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl