Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
810312
Liczba wydanych kart
383019

Frekwencja w regionie

47.27 %
41.06 %
42.75 %
44.44 %
46.12 %
47.81 %
49.50 %
51.19 %
52.88 %
54.56 %
56.25 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1601 brzeski 72529 35892
49.49 %
1607 nyski 115233 54838
47.59 %
1608 oleski 53583 23998
44.79 %
1611 strzelecki 63046 26452
41.96 %
1661 Opole 95232 55181
57.94 %
1602 głubczycki 38546 18591
48.23 %
1605 krapkowicki 52425 21528
41.06 %
1606 namysłowski 34522 17692
51.25 %
1609 opolski 108394 46519
42.92 %
1610 prudnicki 45682 21214
46.44 %
1603 kędzierzyńsko-kozielski 76641 35751
46.65 %
1604 kluczborski 54479 25363
46.56 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl