Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Organy wyborcze

Szef Krajowego Biura Wyborczego

Beata Tokaj

Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej

tel. 22 695 26 33, 22 695 28 60, 22 695 25 44, 22 625 26 27
fax. 22 622 35 71, 22 629 39 59

biuro@kbw.gov.pl

Zespoły Krajowego Biura Wyborczego

Zespół Prawny i Organizacji Wyborów

Lech Gajzler

p.o. dyrektora zespołu

tel. 22 695 25 44, fax. 22 622 35 71

Zespół Kontroli Finansowania
Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych

Krzysztof Lorentz

dyrektor zespołu

tel. 22 695 26 32, 22 625 26 38
fax. 22 625 26 38

Zespół Finansowy

Agnieszka Gałązka

dyrektor zespołu

tel. 22 622 55 87, fax. 22 622 55 87

Zespół Prezydialny

Marian Dzięgielewski

dyrektor zespołu

tel. 22 695 22 83, 22 625 09 67
fax. 22 625 09 67

Biuro Prasowe

tel.: +48 510 187 937
e-mail: media@kbw.gov.pl

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl