Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1638988
Liczba wydanych kart
853752

Frekwencja w regionie

52.09 %
45.14 %
46.54 %
47.95 %
49.35 %
50.76 %
52.16 %
53.56 %
54.97 %
56.37 %
57.78 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl