Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1617794
Liczba wydanych kart
627714

Frekwencja w regionie

38.80 %
33.58 %
34.71 %
35.84 %
36.98 %
38.11 %
39.24 %
40.37 %
41.50 %
42.64 %
43.77 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl