Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1031940
Liczba wydanych kart
539211

Frekwencja w regionie

52.25 %
42.37 %
44.15 %
45.92 %
47.70 %
49.47 %
51.25 %
53.03 %
54.80 %
56.58 %
58.35 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2601 buski 62764 30959
49.33 %
2602 jędrzejowski 71268 36501
51.22 %
2603 kazimierski 28989 12282
42.37 %
2604 kielecki 166023 90885
54.74 %
2613 włoszczowski 38072 20033
52.62 %
2661 Kielce 159105 95675
60.13 %
2611 starachowicki 75723 39179
51.74 %
2612 staszowski 59990 30165
50.28 %
2605 konecki 68656 35947
52.36 %
2606 opatowski 44777 21872
48.85 %
2607 ostrowiecki 92271 43969
47.65 %
2610 skarżyski 64105 33309
51.96 %
2608 pińczowski 34344 16078
46.81 %
2609 sandomierski 65853 32357
49.14 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl