Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
947499
Liczba wydanych kart
497316

Frekwencja w regionie

52.49 %
43.70 %
45.19 %
46.69 %
48.18 %
49.67 %
51.17 %
52.66 %
54.15 %
55.64 %
57.14 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2009 sejneński 17176 7999
46.57 %
2013 wysokomazowiecki 47126 26699
56.65 %
2007 łomżyński 41235 21089
51.14 %
2001 augustowski 47413 23127
48.78 %
2002 białostocki 115604 63991
55.35 %
2008 moniecki 34583 15113
43.70 %
2063 Suwałki 53538 27950
52.21 %
2011 sokólski 57482 26973
46.92 %
2014 zambrowski 36147 19043
52.68 %
2061 Białystok 225348 132114
58.63 %
2003 bielski 47216 24457
51.80 %
2062 Łomża 48160 25792
53.55 %
2004 grajewski 38797 18024
46.46 %
2012 suwalski 29015 13962
48.12 %
2005 hajnowski 38825 17332
44.64 %
2010 siemiatycki 38469 18566
48.26 %
2006 kolneński 31365 15085
48.10 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl