Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
4457096
Liczba wydanych kart
2744735

Frekwencja w regionie

61.58 %
47.26 %
49.39 %
51.51 %
53.64 %
55.76 %
57.89 %
60.02 %
62.14 %
64.27 %
66.39 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1410 łosicki 26229 13955
53.20 %
1414 nowodworski 63010 35499
56.34 %
1415 ostrołęcki 69706 35972
51.61 %
1416 ostrowski 59700 33142
55.51 %
1417 otwocki 96573 63018
65.25 %
1418 piaseczyński 130932 86050
65.72 %
1419 płocki 88070 44661
50.71 %
1420 płoński 71214 34701
48.73 %
1421 pruszkowski 123504 82694
66.96 %
1422 przasnyski 42206 21571
51.11 %
1423 przysuski 35306 20262
57.39 %
1412 miński 117301 71662
61.09 %
1413 mławski 58526 30063
51.37 %
1424 pułtuski 41143 22387
54.41 %
1425 radomski 118899 66377
55.83 %
1426 siedlecki 64865 37335
57.56 %
1427 sierpecki 42547 21029
49.43 %
1429 sokołowski 45698 26774
58.59 %
1428 sochaczewski 67839 37650
55.50 %
1430 szydłowiecki 32225 16891
52.42 %
1432 warszawski zachodni 85728 56448
65.85 %
1433 węgrowski 54576 31090
56.97 %
1401 białobrzeski 27094 15222
56.18 %
1402 ciechanowski 73056 37543
51.39 %
1403 garwoliński 85494 52499
61.41 %
1404 gostyniński 37843 19228
50.81 %
1405 grodziski 69405 44543
64.18 %
1406 grójecki 79620 46005
57.78 %
1407 kozienicki 51169 28814
56.31 %
1436 zwoleński 29770 15747
52.90 %
1408 legionowski 85905 55253
64.32 %
1409 lipski 29515 13950
47.26 %
1434 wołomiński 176041 111268
63.21 %
1435 wyszkowski 58521 34180
58.41 %
1437 żuromiński 32276 15634
48.44 %
1411 makowski 37336 20108
53.86 %
1463 Radom 169861 100521
59.18 %
1438 żyrardowski 59800 34413
57.55 %
1461 Ostrołęka 41639 23798
57.15 %
1465 Warszawa 1360512 932224
68.52 %
1464 Siedlce 61223 37165
60.70 %
1462 Płock 98157 56738
57.80 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl