Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2648447
Liczba wydanych kart
1559331

Frekwencja w regionie

58.88 %
49.36 %
50.78 %
52.19 %
53.61 %
55.03 %
56.45 %
57.86 %
59.28 %
60.70 %
62.11 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1202 brzeski 73168 40941
55.95 %
1201 bocheński 81953 49873
60.86 %
1203 chrzanowski 102150 57829
56.61 %
1204 dąbrowski 47752 23765
49.77 %
1205 gorlicki 87043 47197
54.22 %
1206 krakowski 210108 125738
59.84 %
1207 limanowski 97479 58535
60.05 %
1208 miechowski 40883 20956
51.26 %
1209 myślenicki 96368 58623
60.83 %
1210 nowosądecki 161890 100234
61.91 %
1211 nowotarski 148532 77792
52.37 %
1212 olkuski 92121 52490
56.98 %
1213 oświęcimski 123668 73451
59.39 %
1214 proszowicki 35480 17514
49.36 %
1215 suski 66532 37553
56.44 %
1216 tarnowski 156451 87726
56.07 %
1217 tatrzański 55045 30335
55.11 %
1218 wadowicki 125646 72628
57.80 %
1263 Tarnów 91528 51371
56.13 %
1219 wielicki 92342 55326
59.91 %
1261 Kraków 596651 379059
63.53 %
1262 Nowy Sącz 65657 40395
61.52 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl