Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2620219
Liczba wydanych kart
1159417

Frekwencja w regionie

44.25 %
36.54 %
37.92 %
39.30 %
40.68 %
42.06 %
43.45 %
44.83 %
46.21 %
47.59 %
48.97 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
1202 brzeski 73091 31884
43.62 %
1201 bocheński 81227 38173
47.00 %
1203 chrzanowski 101215 40588
40.10 %
1204 dąbrowski 47301 18596
39.31 %
1205 gorlicki 86217 38497
44.65 %
1206 krakowski 209296 90571
43.27 %
1207 limanowski 96603 45844
47.46 %
1208 miechowski 40585 15113
37.24 %
1209 myślenicki 95920 45309
47.24 %
1210 nowosądecki 161342 81230
50.35 %
1211 nowotarski 147469 60638
41.12 %
1212 olkuski 91275 36848
40.37 %
1213 oświęcimski 123015 54307
44.15 %
1214 proszowicki 35157 12848
36.54 %
1215 suski 65632 28959
44.12 %
1216 tarnowski 155997 70395
45.13 %
1217 tatrzański 53953 22186
41.12 %
1218 wadowicki 124458 56092
45.07 %
1263 Tarnów 88767 37827
42.61 %
1219 wielicki 92101 40461
43.93 %
1261 Kraków 584860 262030
44.80 %
1262 Nowy Sącz 64738 31021
47.92 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl