Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2318469
Liczba wydanych kart
1235235

Frekwencja w regionie

53.28 %
43.93 %
45.67 %
47.41 %
49.16 %
50.90 %
52.64 %
54.38 %
56.12 %
57.87 %
59.61 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl