Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1695142
Liczba wydanych kart
943411

Frekwencja w regionie

55.65 %
46.55 %
48.06 %
49.57 %
51.09 %
52.60 %
54.11 %
55.62 %
57.13 %
58.65 %
60.16 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl