Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1676788
Liczba wydanych kart
723058

Frekwencja w regionie

43.12 %
35.88 %
37.11 %
38.35 %
39.58 %
40.82 %
42.05 %
43.28 %
44.52 %
45.75 %
46.99 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl