Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2717096
Liczba wydanych kart
1506943

Frekwencja w regionie

55.46 %
48.05 %
49.57 %
51.08 %
52.60 %
54.11 %
55.63 %
57.14 %
58.66 %
60.17 %
61.69 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl