Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1351557
Liczba wydanych kart
689986

Frekwencja w regionie

51.05 %
42.98 %
44.48 %
45.98 %
47.49 %
48.99 %
50.49 %
51.99 %
53.49 %
55.00 %
56.50 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl