Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
2017253
Liczba wydanych kart
1149442

Frekwencja w regionie

56.98 %
49.94 %
51.12 %
52.29 %
53.47 %
54.64 %
55.82 %
56.99 %
58.17 %
59.34 %
60.52 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl