Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1729147
Liczba wydanych kart
938893

Frekwencja w regionie

54.30 %
45.07 %
46.70 %
48.33 %
49.95 %
51.58 %
53.21 %
54.84 %
56.47 %
58.09 %
59.72 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl