Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
3632937
Liczba wydanych kart
2002668

Frekwencja w regionie

55.13 %
45.56 %
47.12 %
48.68 %
50.23 %
51.79 %
53.35 %
54.91 %
56.47 %
58.02 %
59.58 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl