Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1140135
Liczba wydanych kart
548242

Frekwencja w regionie

48.09 %
42.12 %
43.74 %
45.37 %
46.99 %
48.61 %
50.24 %
51.86 %
53.48 %
55.10 %
56.73 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2804 elbląski 45855 19752
43.07 %
2805 ełcki 68341 30308
44.35 %
2806 giżycki 46559 22186
47.65 %
2807 iławski 73209 35760
48.85 %
2808 kętrzyński 52679 23009
43.68 %
2809 lidzbarski 33815 15287
45.21 %
2810 mrągowski 40534 19222
47.42 %
2811 nidzicki 26672 12403
46.50 %
2812 nowomiejski 34554 17002
49.20 %
2813 olecki 27103 11935
44.04 %
2814 olsztyński 97513 46325
47.51 %
2816 piski 45664 20695
45.32 %
2815 ostródzki 83949 38841
46.27 %
2817 szczycieński 56822 26903
47.35 %
2818 gołdapski 21967 9253
42.12 %
2819 węgorzewski 19209 8297
43.19 %
2861 Elbląg 95165 49952
52.49 %
2862 Olsztyn 134741 78628
58.35 %
2801 bartoszycki 49077 22082
44.99 %
2802 braniewski 34365 15420
44.87 %
2803 działdowski 52342 24982
47.73 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl