Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1124658
Liczba wydanych kart
410880

Frekwencja w regionie

36.53 %
33.43 %
34.27 %
35.11 %
35.94 %
36.78 %
37.62 %
38.46 %
39.30 %
40.13 %
40.97 %

Frekwencja

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba wydanych kart Frekwencja (%)
2804 elbląski 45778 15312
33.45 %
2805 ełcki 67666 22912
33.86 %
2806 giżycki 45688 17279
37.82 %
2807 iławski 71857 27146
37.78 %
2808 kętrzyński 51762 17303
33.43 %
2809 lidzbarski 33639 11825
35.15 %
2810 mrągowski 40217 14580
36.25 %
2811 nidzicki 26536 9549
35.99 %
2812 nowomiejski 34442 13114
38.08 %
2813 olecki 26900 9466
35.19 %
2814 olsztyński 95792 34154
35.65 %
2816 piski 45411 16124
35.51 %
2815 ostródzki 83397 29380
35.23 %
2817 szczycieński 56356 20552
36.47 %
2818 gołdapski 21460 7213
33.61 %
2819 węgorzewski 18562 6609
35.60 %
2861 Elbląg 94245 36065
38.27 %
2862 Olsztyn 131542 54998
41.81 %
2801 bartoszycki 47621 16786
35.25 %
2802 braniewski 33868 11940
35.25 %
2803 działdowski 51919 18573
35.77 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl