Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
812176
Liczba kart ważnych
345494
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
180
Liczba głosów ważnych
342545
Liczba głosów nieważnych
2949

Wynik kandydata w regionie

0.84 %
0.49 %
0.60 %
0.70 %
0.81 %
0.92 %
1.03 %
1.13 %
1.24 %
1.35 %
1.45 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
1601 brzeski 72841 34720 247
0.71 %
1607 nyski 115386 49804 468
0.94 %
1608 oleski 53760 20719 293
1.41 %
1611 strzelecki 63147 23359 162
0.69 %
1661 Opole 95489 50238 245
0.49 %
1602 głubczycki 38765 16425 136
0.83 %
1605 krapkowicki 52465 18586 146
0.79 %
1606 namysłowski 34584 15477 241
1.56 %
1609 opolski 108375 41512 302
0.73 %
1610 prudnicki 45742 18654 167
0.90 %
1603 kędzierzyńsko-kozielski 76917 31034 229
0.74 %
1604 kluczborski 54705 22017 255
1.16 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl