Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
76917
Liczba kart ważnych
31362
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
21
Liczba głosów ważnych
31034
Liczba głosów nieważnych
328

Wynik kandydata w regionie

0.74 %
0.59 %
0.65 %
0.71 %
0.77 %
0.83 %
0.89 %
0.95 %
1.01 %
1.07 %
1.13 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
160304 Pawłowiczki 6397 2132 23
1.08 %
160302 Bierawa 6251 2261 27
1.19 %
160306 Reńska Wieś 6735 2116 24
1.13 %
160301 Kędzierzyn-Koźle 49291 21699 127
0.59 %
160303 Cisek 4677 1507 14
0.93 %
160305 Polska Cerekiew 3566 1319 14
1.06 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl