Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
45742
Liczba kart ważnych
18791
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
8
Liczba głosów ważnych
18654
Liczba głosów nieważnych
137

Wynik kandydata w regionie

0.90 %
0.78 %
0.82 %
0.85 %
0.89 %
0.93 %
0.97 %
1.00 %
1.04 %
1.08 %
1.11 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
161003 Lubrza 3532 1680 18
1.07 %
161004 Prudnik 22311 10411 81
0.78 %
161001 Biała 8926 2724 24
0.88 %
161002 Głogówek 10973 3839 44
1.15 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl