Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
63147
Liczba kart ważnych
23553
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
6
Liczba głosów ważnych
23359
Liczba głosów nieważnych
194

Wynik kandydata w regionie

0.69 %
0.53 %
0.56 %
0.60 %
0.63 %
0.67 %
0.70 %
0.73 %
0.77 %
0.80 %
0.84 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
161103 Kolonowskie 5005 1606 14
0.87 %
161104 Leśnica 6457 2274 19
0.84 %
161105 Strzelce Opolskie 26382 10905 69
0.63 %
161106 Ujazd 5123 1883 14
0.74 %
161107 Zawadzkie 9788 3438 24
0.70 %
161101 Izbicko 4430 1513 8
0.53 %
161102 Jemielnica 5962 1740 14
0.80 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl