Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34584
Liczba kart ważnych
15598
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
5
Liczba głosów ważnych
15477
Liczba głosów nieważnych
121

Wynik kandydata w regionie

1.56 %
1.37 %
1.49 %
1.61 %
1.72 %
1.84 %
1.96 %
2.08 %
2.20 %
2.31 %
2.43 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
160602 Namysłów 20783 9604 132
1.37 %
160603 Pokój 4316 1590 22
1.38 %
160605 Wilków 3603 1481 26
1.76 %
160601 Domaszowice 2994 1449 37
2.55 %
160604 Świerczów 2888 1353 24
1.77 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl