Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
38765
Liczba kart ważnych
16564
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
10
Liczba głosów ważnych
16425
Liczba głosów nieważnych
139

Wynik kandydata w regionie

0.83 %
0.63 %
0.73 %
0.82 %
0.92 %
1.02 %
1.12 %
1.21 %
1.31 %
1.41 %
1.50 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
160201 Baborów 5123 1819 13
0.71 %
160203 Głubczyce 18734 8357 53
0.63 %
160204 Kietrz 9080 4005 34
0.85 %
160202 Branice 5828 2244 36
1.60 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl