Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
54705
Liczba kart ważnych
22178
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
8
Liczba głosów ważnych
22017
Liczba głosów nieważnych
161

Wynik kandydata w regionie

1.16 %
0.75 %
0.88 %
1.02 %
1.15 %
1.28 %
1.42 %
1.55 %
1.68 %
1.81 %
1.95 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
160402 Kluczbork 30274 12750 95
0.75 %
160401 Byczyna 7561 2981 62
2.08 %
160404 Wołczyn 11056 4521 63
1.39 %
160403 Lasowice Wielkie 5814 1765 35
1.98 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl