Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
72841
Liczba kart ważnych
34975
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
21
Liczba głosów ważnych
34720
Liczba głosów nieważnych
255

Wynik kandydata w regionie

0.71 %
0.51 %
0.56 %
0.60 %
0.65 %
0.69 %
0.74 %
0.79 %
0.83 %
0.88 %
0.92 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
160106 Olszanka 4005 2094 13
0.62 %
160101 Brzeg 29540 14747 75
0.51 %
160103 Grodków 15642 6400 62
0.97 %
160104 Lewin Brzeski 10508 5004 39
0.78 %
160105 Lubsza 7218 3365 31
0.92 %
160102 Skarbimierz 5928 3110 27
0.87 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl