Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
52465
Liczba kart ważnych
18769
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
8
Liczba głosów ważnych
18586
Liczba głosów nieważnych
183

Wynik kandydata w regionie

0.79 %
0.54 %
0.62 %
0.69 %
0.77 %
0.84 %
0.92 %
1.00 %
1.07 %
1.15 %
1.22 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
160501 Gogolin 10174 3331 18
0.54 %
160502 Krapkowice 18923 7315 48
0.66 %
160503 Strzeleczki 6199 1911 19
0.99 %
160505 Zdzieszowice 12491 4797 45
0.94 %
160504 Walce 4678 1232 16
1.30 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl