Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
53760
Liczba kart ważnych
20927
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
7
Liczba głosów ważnych
20719
Liczba głosów nieważnych
208

Wynik kandydata w regionie

1.41 %
0.92 %
1.06 %
1.19 %
1.33 %
1.46 %
1.60 %
1.74 %
1.87 %
2.01 %
2.14 %

Wyniki kandydata: Adam Sebastian Jarubas

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
160801 Dobrodzień 8136 2534 33
1.30 %
160803 Olesno 14862 5596 60
1.07 %
160804 Praszka 11327 5601 93
1.66 %
160805 Radłów 3543 1008 10
0.99 %
160807 Zębowice 3051 929 10
1.08 %
160802 Gorzów Śląski 6016 2071 19
0.92 %
160806 Rudniki 6825 2980 68
2.28 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl