Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Frekwencja

84.35 %
84.61 %
84.87 %
85.13 %
85.39 %
85.65 %
85.90 %
86.16 %
86.42 %
86.68 %

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
3985
Liczba wydanych kart
3357
Liczba głosów ważnych
3336
Liczba głosów nieważnych
21

Frekwencja w regionie

84.24 %

Wizualizacja
wyników

wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015

35.55%
Kukiz Paweł Piotr
29.92%
Komorowski Bronisław Maria
21.34%
Duda Andrzej Sebastian
5.94%
Korwin-Mikke Janusz Ryszard
1.86%
Ogórek Magdalena Agnieszka
1.80%
Palikot Janusz Marian
1.74%
Braun Grzegorz Michał
0.93%
Kowalski Marian Janusz
0.36%
Wilk Jacek
0.30%
Tanajno Paweł Jan
0.27%
Jarubas Adam Sebastian

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl