Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Frekwencja

84.35 %
84.61 %
84.87 %
85.13 %
85.39 %
85.65 %
85.90 %
86.16 %
86.42 %
86.68 %

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
953
Liczba wydanych kart
828
Liczba głosów ważnych
818
Liczba głosów nieważnych
10

Frekwencja w regionie

86.88 %

Wizualizacja
wyników

wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015

43.77%
Komorowski Bronisław Maria
22.62%
Kukiz Paweł Piotr
16.38%
Duda Andrzej Sebastian
8.19%
Korwin-Mikke Janusz Ryszard
3.30%
Palikot Janusz Marian
2.20%
Ogórek Magdalena Agnieszka
1.83%
Braun Grzegorz Michał
0.61%
Kowalski Marian Janusz
0.61%
Wilk Jacek
0.37%
Tanajno Paweł Jan
0.12%
Jarubas Adam Sebastian

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Głosy ważne Głosy nieważne Frekwencja (%)
149901 Praga, Wydział Konsularny Ambasady RP
110 00 Praha 1 ul. Truhlářská 13-15,
36 802 698 688 10
87.03 %
149901 Ostrawa, Konsulat Generalny RP
701 00 Ostrava Blahoslavova 4
37 151 130 130 0
86.09 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl