Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Frekwencja

84.35 %
84.61 %
84.87 %
85.13 %
85.39 %
85.65 %
85.90 %
86.16 %
86.42 %
86.68 %

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
12662
Liczba wydanych kart
10683
Liczba głosów ważnych
10564
Liczba głosów nieważnych
119

Frekwencja w regionie

84.37 %

Wizualizacja
wyników

wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015

57.19%
Kukiz Paweł Piotr
14.22%
Komorowski Bronisław Maria
11.63%
Duda Andrzej Sebastian
9.19%
Korwin-Mikke Janusz Ryszard
3.26%
Braun Grzegorz Michał
1.40%
Palikot Janusz Marian
1.21%
Kowalski Marian Janusz
0.94%
Ogórek Magdalena Agnieszka
0.42%
Wilk Jacek
0.40%
Tanajno Paweł Jan
0.14%
Jarubas Adam Sebastian

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl