Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Frekwencja

84.35 %
84.61 %
84.87 %
85.13 %
85.39 %
85.65 %
85.90 %
86.16 %
86.42 %
86.68 %

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
3688
Liczba wydanych kart
3232
Liczba głosów ważnych
3221
Liczba głosów nieważnych
11

Frekwencja w regionie

87.64 %

Wizualizacja
wyników

wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015

30.43%
Komorowski Bronisław Maria
28.84%
Duda Andrzej Sebastian
26.98%
Kukiz Paweł Piotr
5.06%
Korwin-Mikke Janusz Ryszard
2.73%
Palikot Janusz Marian
2.70%
Braun Grzegorz Michał
1.15%
Ogórek Magdalena Agnieszka
0.93%
Kowalski Marian Janusz
0.43%
Wilk Jacek
0.40%
Tanajno Paweł Jan
0.34%
Jarubas Adam Sebastian

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl