Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Frekwencja

84.35 %
84.61 %
84.87 %
85.13 %
85.39 %
85.65 %
85.90 %
86.16 %
86.42 %
86.68 %

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
67
Liczba wydanych kart
63
Liczba głosów ważnych
62
Liczba głosów nieważnych
1

Frekwencja w regionie

94.03 %

Wizualizacja
wyników

wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015

40.32%
Komorowski Bronisław Maria
24.19%
Kukiz Paweł Piotr
22.58%
Duda Andrzej Sebastian
4.84%
Korwin-Mikke Janusz Ryszard
1.61%
Jarubas Adam Sebastian
1.61%
Palikot Janusz Marian
1.61%
Ogórek Magdalena Agnieszka
1.61%
Tanajno Paweł Jan
1.61%
Braun Grzegorz Michał
0.00%
Kowalski Marian Janusz
0.00%
Wilk Jacek

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Kod Nazwa jednostki Nr Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Głosy ważne Głosy nieważne Frekwencja (%)
149901 Sarajewo, Ambasada RP
71000 Sarajevo Višnjik 20
22 67 63 62 1
94.03 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl