Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Frekwencja

84.35 %
84.61 %
84.87 %
85.13 %
85.39 %
85.65 %
85.90 %
86.16 %
86.42 %
86.68 %

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
9444
Liczba wydanych kart
7825
Liczba głosów ważnych
7782
Liczba głosów nieważnych
43

Frekwencja w regionie

82.86 %

Wizualizacja
wyników

wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015

51.13%
Kukiz Paweł Piotr
16.38%
Duda Andrzej Sebastian
14.52%
Komorowski Bronisław Maria
9.66%
Korwin-Mikke Janusz Ryszard
3.42%
Braun Grzegorz Michał
1.55%
Palikot Janusz Marian
1.05%
Ogórek Magdalena Agnieszka
0.94%
Kowalski Marian Janusz
0.51%
Wilk Jacek
0.44%
Tanajno Paweł Jan
0.39%
Jarubas Adam Sebastian

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl