Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Protokół komisji obwodowej

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 173, 172 32 Sundbyberg
Kod terytorialny
149901
Numer obwodu
173
Adres
Sztokholm, Wydział Konsularny Ambasady RP
172 32 Sundbyberg
Prästgårdsgatan 5
Gmina
Zagranica
Powiat
Zagranica
Województwo
mazowieckie

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA W OBWODZIE

na kandydatów na Prezydenta

Rozliczenie kart do głosowania
1
Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania
2917
2
Komisja otrzymała kart do głosowania
3000
3
Nie wykorzystano kart do głosowania
1085
4
Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje "odmowa podpisu")
1915
5
Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)
0
6
Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
45
7
Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze
604
8
Liczba otrzymanych kopert zwrotnych
496
8a
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu
7
8b
Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę
1
8c
Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania
0
8d
Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do głosowania
0
8e
Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny
488
Ustalenie wyników głosowania
9
Liczba kart wyjętych z urny
2403
9a
w tym liczba kart wyjętych z kopert na kartę do głosowania
488
10
Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)
1
11
Liczba kart ważnych
2402
12
Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)
16
13
Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów (z kart ważnych)
2386

Wyniki wyborów w Komisji

Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl