Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1035303
Liczba kart ważnych
479670
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
132
Liczba głosów ważnych
476061
Liczba głosów nieważnych
3609

Wynik kandydata w regionie

0.51 %
0.36 %
0.41 %
0.46 %
0.50 %
0.55 %
0.60 %
0.65 %
0.70 %
0.74 %
0.79 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2601 buski 61777 27354 104
0.38 %
2602 jędrzejowski 71537 31541 124
0.39 %
2603 kazimierski 29103 10460 47
0.45 %
2604 kielecki 166341 80008 415
0.52 %
2613 włoszczowski 37967 18057 65
0.36 %
2661 Kielce 160675 87424 394
0.45 %
2611 starachowicki 76072 34480 202
0.59 %
2612 staszowski 60312 25789 121
0.47 %
2605 konecki 68923 30662 182
0.59 %
2606 opatowski 44955 19946 91
0.46 %
2607 ostrowiecki 92756 38259 258
0.67 %
2610 skarżyski 64641 29706 127
0.43 %
2608 pińczowski 34323 14165 51
0.36 %
2609 sandomierski 65921 28210 238
0.84 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl