Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34323
Liczba kart ważnych
14285
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1
Liczba głosów ważnych
14165
Liczba głosów nieważnych
120

Wynik kandydata w regionie

0.36 %
0.19 %
0.22 %
0.24 %
0.27 %
0.29 %
0.32 %
0.35 %
0.37 %
0.40 %
0.42 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
260804 Pińczów 18366 7931 36
0.45 %
260805 Złota 3912 1397 3
0.21 %
260802 Kije 3740 1743 4
0.23 %
260801 Działoszyce 4415 1560 3
0.19 %
260803 Michałów 3890 1534 5
0.33 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl