Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
76072
Liczba kart ważnych
34706
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
6
Liczba głosów ważnych
34480
Liczba głosów nieważnych
226

Wynik kandydata w regionie

0.59 %
0.50 %
0.52 %
0.55 %
0.57 %
0.59 %
0.62 %
0.64 %
0.66 %
0.68 %
0.71 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
261103 Mirzec 6878 3344 23
0.69 %
261104 Pawłów 12170 5091 36
0.71 %
261105 Wąchock 5848 2774 17
0.61 %
261101 Starachowice 42226 19435 98
0.50 %
261102 Brody 8950 3836 28
0.73 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl