Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
60312
Liczba kart ważnych
25994
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
8
Liczba głosów ważnych
25789
Liczba głosów nieważnych
205

Wynik kandydata w regionie

0.47 %
0.17 %
0.21 %
0.26 %
0.30 %
0.35 %
0.39 %
0.43 %
0.48 %
0.52 %
0.57 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
261202 Łubnice 3535 1475 4
0.27 %
261201 Bogoria 6407 2408 8
0.33 %
261207 Staszów 21812 9241 48
0.52 %
261203 Oleśnica 3272 1301 5
0.38 %
261204 Osiek 6364 2808 16
0.57 %
261205 Połaniec 9723 4670 24
0.51 %
261208 Szydłów 3999 1753 3
0.17 %
261206 Rytwiany 5200 2133 13
0.61 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl