Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Frekwencja

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1035303
Liczba kart ważnych
479670
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
132
Liczba głosów ważnych
476061
Liczba głosów nieważnych
3609

Frekwencja w regionie

46.33 %
36.13 %
38.00 %
39.87 %
41.74 %
43.61 %
45.49 %
47.36 %
49.23 %
51.10 %
52.97 %

Wizualizacja
wyników

wyborów na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej 2015

38.10%
Duda Andrzej Sebastian
22.36%
Komorowski Bronisław Maria
18.60%
Kukiz Paweł Piotr
13.00%
Jarubas Adam Sebastian
3.09%
Korwin-Mikke Janusz Ryszard
2.16%
Ogórek Magdalena Agnieszka
1.08%
Palikot Janusz Marian
0.63%
Braun Grzegorz Michał
0.51%
Kowalski Marian Janusz
0.36%
Wilk Jacek
0.12%
Tanajno Paweł Jan

Wyniki wyborów

Zobacz szczegóły klikając na nazwisko wybranego kandydata

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Liczba kart ważnych Głosy ważne Głosy nieważne Frekwencja (%)
2601 buski 61777 27580 27354 226
44.64 %
2602 jędrzejowski 71537 31756 31541 215
44.39 %
2603 kazimierski 29103 10514 10460 54
36.13 %
2604 kielecki 166341 80589 80008 581
48.45 %
2613 włoszczowski 37967 18191 18057 134
47.91 %
2661 Kielce 160675 88116 87424 692
54.84 %
2611 starachowicki 76072 34706 34480 226
45.62 %
2612 staszowski 60312 25994 25789 205
43.10 %
2605 konecki 68923 30862 30662 200
44.78 %
2606 opatowski 44955 20172 19946 226
44.87 %
2607 ostrowiecki 92756 38489 38259 230
41.49 %
2610 skarżyski 64641 29956 29706 250
46.34 %
2608 pińczowski 34323 14285 14165 120
41.62 %
2609 sandomierski 65921 28460 28210 250
43.17 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl