Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1035303
Liczba kart ważnych
479670
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
132
Liczba głosów ważnych
476061
Liczba głosów nieważnych
3609

Wynik kandydata w regionie

1.08 %
0.72 %
0.80 %
0.88 %
0.97 %
1.05 %
1.13 %
1.21 %
1.29 %
1.38 %
1.46 %

Wyniki kandydata: Janusz Marian Palikot

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2601 buski 61777 27354 234
0.86 %
2602 jędrzejowski 71537 31541 291
0.92 %
2603 kazimierski 29103 10460 93
0.89 %
2604 kielecki 166341 80008 574
0.72 %
2613 włoszczowski 37967 18057 149
0.83 %
2661 Kielce 160675 87424 1344
1.54 %
2611 starachowicki 76072 34480 385
1.12 %
2612 staszowski 60312 25789 187
0.73 %
2605 konecki 68923 30662 310
1.01 %
2606 opatowski 44955 19946 226
1.13 %
2607 ostrowiecki 92756 38259 567
1.48 %
2610 skarżyski 64641 29706 318
1.07 %
2608 pińczowski 34323 14165 155
1.09 %
2609 sandomierski 65921 28210 308
1.09 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl