Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1035303
Liczba kart ważnych
479670
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
132
Liczba głosów ważnych
476061
Liczba głosów nieważnych
3609

Wynik kandydata w regionie

0.12 %
0.06 %
0.08 %
0.09 %
0.11 %
0.12 %
0.14 %
0.16 %
0.17 %
0.19 %
0.20 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2601 buski 61777 27354 23
0.08 %
2602 jędrzejowski 71537 31541 18
0.06 %
2603 kazimierski 29103 10460 12
0.11 %
2604 kielecki 166341 80008 72
0.09 %
2613 włoszczowski 37967 18057 14
0.08 %
2661 Kielce 160675 87424 192
0.22 %
2611 starachowicki 76072 34480 34
0.10 %
2612 staszowski 60312 25789 29
0.11 %
2605 konecki 68923 30662 25
0.08 %
2606 opatowski 44955 19946 16
0.08 %
2607 ostrowiecki 92756 38259 47
0.12 %
2610 skarżyski 64641 29706 28
0.09 %
2608 pińczowski 34323 14165 17
0.12 %
2609 sandomierski 65921 28210 32
0.11 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl