Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
76072
Liczba kart ważnych
34706
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
6
Liczba głosów ważnych
34480
Liczba głosów nieważnych
226

Wynik kandydata w regionie

0.10 %
0.06 %
0.07 %
0.07 %
0.08 %
0.08 %
0.09 %
0.10 %
0.10 %
0.11 %
0.11 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
261103 Mirzec 6878 3344 3
0.09 %
261104 Pawłów 12170 5091 3
0.06 %
261105 Wąchock 5848 2774 2
0.07 %
261101 Starachowice 42226 19435 23
0.12 %
261102 Brody 8950 3836 3
0.08 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl