Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
60312
Liczba kart ważnych
25994
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
8
Liczba głosów ważnych
25789
Liczba głosów nieważnych
205

Wynik kandydata w regionie

0.11 %
0.00 %
0.03 %
0.05 %
0.08 %
0.11 %
0.14 %
0.16 %
0.19 %
0.22 %
0.24 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
261202 Łubnice 3535 1475 4
0.27 %
261201 Bogoria 6407 2408 4
0.17 %
261207 Staszów 21812 9241 12
0.13 %
261203 Oleśnica 3272 1301 1
0.08 %
261204 Osiek 6364 2808 5
0.18 %
261205 Połaniec 9723 4670 1
0.02 %
261208 Szydłów 3999 1753 0
0 %
261206 Rytwiany 5200 2133 2
0.09 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl