Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
34323
Liczba kart ważnych
14285
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
1
Liczba głosów ważnych
14165
Liczba głosów nieważnych
120

Wynik kandydata w regionie

0.12 %
0.00 %
0.01 %
0.03 %
0.04 %
0.06 %
0.07 %
0.08 %
0.10 %
0.11 %
0.13 %

Wyniki kandydata: Paweł Jan Tanajno

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
260804 Pińczów 18366 7931 11
0.14 %
260805 Złota 3912 1397 0
0 %
260802 Kije 3740 1743 2
0.11 %
260801 Działoszyce 4415 1560 2
0.13 %
260803 Michałów 3890 1534 2
0.13 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl