Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
29103
Liczba kart ważnych
10514
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
9
Liczba głosów ważnych
10460
Liczba głosów nieważnych
54

Wynik kandydata w regionie

0.45 %
0.25 %
0.31 %
0.36 %
0.42 %
0.47 %
0.53 %
0.59 %
0.64 %
0.70 %
0.75 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
260305 Skalbmierz 5495 1804 10
0.55 %
260302 Czarnocin 3350 1227 10
0.81 %
260303 Kazimierza Wielka 13671 4982 15
0.30 %
260304 Opatowiec 3075 1187 3
0.25 %
260301 Bejsce 3512 1260 9
0.71 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl