Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
65921
Liczba kart ważnych
28460
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
5
Liczba głosów ważnych
28210
Liczba głosów nieważnych
250

Wynik kandydata w regionie

0.84 %
0.36 %
0.50 %
0.64 %
0.78 %
0.92 %
1.07 %
1.21 %
1.35 %
1.49 %
1.63 %

Wyniki kandydata: Marian Janusz Kowalski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
260906 Obrazów 5468 2300 14
0.61 %
260907 Samborzec 7202 3193 21
0.66 %
260904 Koprzywnica 5652 2638 22
0.83 %
260908 Wilczyce 3202 1244 22
1.77 %
260901 Sandomierz 20274 9485 88
0.93 %
260905 Łoniów 6153 2707 37
1.37 %
260902 Dwikozy 7400 2833 18
0.64 %
260909 Zawichost 3725 1388 5
0.36 %
260903 Klimontów 6845 2422 11
0.45 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl