Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej

2015

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Zbiorcze statystyki głosowania

Liczba uprawnionych do głosowania
1031940
Liczba kart ważnych
539211
Liczba wysłanych pakietów wyborczych
168
Liczba głosów ważnych
531578
Liczba głosów nieważnych
7633

Wynik kandydata w regionie

38.26 %
28.79 %
30.94 %
33.10 %
35.25 %
37.40 %
39.56 %
41.71 %
43.86 %
46.01 %
48.17 %

Wyniki kandydata: Bronisław Maria Komorowski

Nr Nazwa jednostki Liczba uprawnionych Ważne głosy Głosy oddane na kandydata Wynik (%)
2601 buski 62764 30597 11465
37.47 %
2602 jędrzejowski 71268 36029 11458
31.80 %
2603 kazimierski 28989 12163 4323
35.54 %
2604 kielecki 166023 89621 26233
29.27 %
2613 włoszczowski 38072 19773 5984
30.26 %
2661 Kielce 159105 94151 47376
50.32 %
2611 starachowicki 75723 38607 15399
39.89 %
2612 staszowski 59990 29792 8576
28.79 %
2605 konecki 68656 35498 12160
34.26 %
2606 opatowski 44777 21489 7395
34.41 %
2607 ostrowiecki 92271 43321 19904
45.95 %
2610 skarżyski 64105 32783 14544
44.36 %
2608 pińczowski 34344 15885 6118
38.51 %
2609 sandomierski 65853 31869 12441
39.04 %
Copyright © 2015
Państwowa Komisja Wyborcza, ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa, Tel. 22 695 25 44, Fax. 22 622 35 71

www.pkw.gov.pl
wykonanie: bprog.pl